In het najaar van 2018 vond de Vindtocht plaats. In deze fase hebben we bouwstenen verzameld voor de omgevingsvisie.

Langs allerlei wegen hebben we aan inwoners gevraagd om hun mening te geven wat zij belangrijk vinden in de Hoeksche Waard: de Hoeksche waarden. Met een SRV-wagen bezochten we activiteiten in de Hoeksche Waard met als doel er achter te komen wat inwoners belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Liefst 4000 inwoners lieten via een ansichtkaart weten wat zij waarderen in de Hoeksche Waard en waar ze punten voor verbetering zien.

Aan onze jongste inwoners vroegen we een tekening te maken over wat zij leuk vinden aan de plek waar zij wonen. Van de ingezonden tekeningen is een kunstwerk gemaakt dat inmiddels een plekje heeft gekregen bij de ingang van de raadszaal van de gemeente. Jongeren uit de Hoeksche Waard lieten via filmpjes weten hoe zij naar hun omgeving kijken en wat ze graag zouden willen veranderen

Met medewerkers van de gemeente hebben we de maatschappelijke opgaven gedestilleerd uit de bestaande beleidsrapporten. Analyses van ruimtelijke en sociaal-economische kenmerken van de dorpen en het eiland vormden aanvullende bouwstenen. Uit het bestaande beleid haalden we het beeld van onze maatschappelijke opgaven en onze ambities. Kortom, onze Hoeksche werken.

Tijdens het Waardmakersfestival op 10 december 2018 hebben we de resultaten van de Vindtocht gepresenteerd.

Omgevingsvisie is resultaat van bijdragen van velen
EEN VISIE VAN, VOOR EN
DOOR DE HOEKSCHE WAARD

Het was een spannend proces: de Waardmakers in teams zelf een visie te laten opstellen. Inwoners, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties, ondernemers, regionale organisaties, provincie en omliggende gemeenten en medewerkers van de gemeente leverden een bijdrage.

Dit is met recht een visie van, voor en door de Hoeksche Waard.

"

"

Hoe is de omgevingsvisie tot stand gekomen?

In 2019 zijn we gestart met de tweede fase met Waardmakerteams.
Tijdens het Waardmakersfestival hebben we mensen uitgenodigd om mee te werken aan de omgevingsvisie. Op 7 maart 2019 zijn meer dan 200 Waardmakers van start gegaan. In drie maanden tijd werkten 20 teams met veel enthousiasme hun bijdragen aan de omgevingsvisie uit. Op bijeenkomsten in Alcazar en Streona presenteerden de teams hun resultaten aan elkaar. De Waardmakers gingen met elkaar in  gesprek over de overeenkomsten en de verschillen in de bijdragen van de teams.

Met alle input uit de twee fasen heeft een redactieteam van Waardmakers en medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard de omgevingsvisie verder uitgewerkt. Op 19 juni 2019 hebben we de Omgevingsvisie Hoeksche Waard gepresenteerd.

Omgevingsvisie is onderdeel van veranderproces

De Omgevingsvisie Hoeksche Waard is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Hoeksche Waard én de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De visie bouwt verder op eerdere trajecten zoals de Hoeksche waardenmakerij.

De visie is een robuust kader voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard in de komende jaren. Het geheel van initiatieven dat invulling geeft aan de visie is dynamisch en zal zich de komende jaren steeds vernieuwen.

Samen met initiatiefnemers zullen we gaan ontdekken hoe de omgevingsvisie in de praktijk werkt. De belangrijkste vraag is of de visie helpt om te werken aan de Hoeksche Waard in de richting die we samen hebben uitgestippeld. We gaan dat de komende jaren volgen en vullen de omgevingsvisie zo nodig aan.

Het werken met de Omgevingsvisie is een leerproces voor iedereen. Van initiatiefnemers en de gemeente worden nieuwe vaardigheden gevraagd. Dat zal een proces zijn van vallen en opstaan. Het is goed dat alle betrokkenen zich hiervan bewust zijn. Om het leerproces vorm te geven gaan we experimenteren met een aantal initiatieven. Daarvan kunnen we samen leren hoe we het beste met de omgevingsvisie kunnen werken.

Het was een spannend proces: de Waardmakers in teams zelf een visie te laten opstellen. Inwoners, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties, ondernemers, regionale organisaties, provincie en omliggende gemeenten en medewerkers van de gemeente leverden een bijdrage.

Dit is met recht een visie van, voor en door de Hoeksche Waard.

"

"

Omgevingsvisie is resultaat van bijdragen van velen
EEN VISIE VAN, VOOR EN
DOOR DE HOEKSCHE WAARD

In het najaar van 2018 vond de Vindtocht plaats. In deze fase hebben we bouwstenen verzameld voor de omgevingsvisie.

Langs allerlei wegen hebben we aan inwoners gevraagd om hun mening te geven wat zij belangrijk vinden in de Hoeksche Waard: de Hoeksche waarden. Met een SRV-wagen bezochten we activiteiten in de Hoeksche Waard met als doel er achter te komen wat inwoners belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Liefst 4000 inwoners lieten via een ansichtkaart weten wat zij waarderen in de Hoeksche Waard en waar ze punten voor verbetering zien.

Aan onze jongste inwoners vroegen we een tekening te maken over wat zij leuk vinden aan de plek waar zij wonen. Van de ingezonden tekeningen is een kunstwerk gemaakt dat inmiddels een plekje heeft gekregen bij de ingang van de raadszaal van de gemeente. Jongeren uit de Hoeksche Waard lieten via filmpjes weten hoe zij naar hun omgeving kijken en wat ze graag zouden willen veranderen

Met medewerkers van de gemeente hebben we de maatschappelijke opgaven gedestilleerd uit de bestaande beleidsrapporten. Analyses van ruimtelijke en sociaal-economische kenmerken van de dorpen en het eiland vormden aanvullende bouwstenen. Uit het bestaande beleid haalden we het beeld van onze maatschappelijke opgaven en onze ambities. Kortom, onze Hoeksche werken.

Tijdens het Waardmakersfestival op 10 december 2018 hebben we de resultaten van de Vindtocht gepresenteerd.

Hoe is de omgevingsvisie tot stand gekomen?

In 2019 zijn we gestart met de tweede fase met Waardmakerteams.
Tijdens het Waardmakersfestival hebben we mensen uitgenodigd om mee te werken aan de omgevingsvisie. Op 7 maart 2019 zijn meer dan 200 Waardmakers van start gegaan. In drie maanden tijd werkten 20 teams met veel enthousiasme hun bijdragen aan de omgevingsvisie uit. Op bijeenkomsten in Alcazar en Streona presenteerden de teams hun resultaten aan elkaar. De Waardmakers gingen met elkaar in  gesprek over de overeenkomsten en de verschillen in de bijdragen van de teams.

Met alle input uit de twee fasen heeft een redactieteam van Waardmakers en medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard de omgevingsvisie verder uitgewerkt. Op 19 juni 2019 hebben we de Omgevingsvisie Hoeksche Waard gepresenteerd.

Omgevingsvisie is onderdeel van veranderproces

De Omgevingsvisie Hoeksche Waard is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Hoeksche Waard én de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De visie bouwt verder op eerdere trajecten zoals de Hoeksche waardenmakerij.

De visie is een robuust kader voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard in de komende jaren. Het geheel van initiatieven dat invulling geeft aan de visie is dynamisch en zal zich de komende jaren steeds vernieuwen.

Samen met initiatiefnemers zullen we gaan ontdekken hoe de omgevingsvisie in de praktijk werkt. De belangrijkste vraag is of de visie helpt om te werken aan de Hoeksche Waard in de richting die we samen hebben uitgestippeld. We gaan dat de komende jaren volgen en vullen de omgevingsvisie zo nodig aan.

Het werken met de Omgevingsvisie is een leerproces voor iedereen. Van initiatiefnemers en de gemeente worden nieuwe vaardigheden gevraagd. Dat zal een proces zijn van vallen en opstaan. Het is goed dat alle betrokkenen zich hiervan bewust zijn. Om het leerproces vorm te geven gaan we experimenteren met een aantal initiatieven. Daarvan kunnen we samen leren hoe we het beste met de omgevingsvisie kunnen werken.